Bezpečnosté obmedzenia VoIP

Z Gaya Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dôvod bezpečnostných obmedzení VoIP

Aby sme klientov chránili pred možným zneužitím služby, zaviedli sme bezpečnostné obmedzenia. Základné nastavenie zohľadňuje potreby 99% potrieb všetkých používateľov, preto ich v bežnom používaní neobmedzuje. Nižšie popísané štandardné obmedzenia je možné na požiadenie zmeniť. Doporučujeme používať základné ochrany v sieti ako je router a firewall. Telefón vždy pripájať do vnútornej siete za router. Nikdy nepripájajte VoIP zariadenia priamo na verejnú IP adresu.

Bezpečnostné obmedzenia VoIP

 • Je možné vytvoriť max. 2 hovory naraz.
 • Medzinárodné hovory sa automaticky prerušia po 30 min. telefonátu.
 • Medzimestské hovory a hovory do mobilných sietí sa automaticky prerušia po 60 min. telefonátu.
 • Miestne mestské hovory sa automaticky prerušia po 120 min. telefonátu.
 • Neustále prebieha kontrola a pri splnení aspoň jednej podmienky sa hovor uz pri vytváraní nespojí:
  • Ak klient za poslednú hodinu vykonal viac ako 20 hovorov trvajúcich menej ako 7 sec.
  • Ak klient za poslednú hodinu vykonal viac ako 15 hovorov trvajúcich viac ako 7 sec.
  • Ak klient za posledných 24 hodín pretelefonoval viac ako 8000 sec. (cca 134 min.).
 • Štandardne sú volania obmedzené na tieto destinácie:
  • 001608 USA
  • 001617 USA
  • 001718 USA
  • 0031 Holansko
  • 0032 Belgicko
  • 0033 Francúzsko
  • 0034 Španielsko
  • 00353 Írsko
  • 00358 Fínsko
  • 0036 Maďarsko
  • 00385 Chorvátsko
  • 0039 Taliansko
  • 0040 Rumunsko
  • 0041 Švajčiarsko
  • 00420 Česká republika
  • 00421 Slovenská republika
  • 00423 Lichtenštajnsko
  • 0043 Rakúsko
  • 0044 UK
  • 0045 Dánsko
  • 0046 Švédsko
  • 0047 Nórsko
  • 0048 Poľsko
  • 0049 Nemecko
  • 007 Rusko
  • 0038 Ukrajina
  • 00370 Litva
  • 00371 Lotyssko
  • 00372 Estonsko
  • 00998 Uzbekistan
  • 00375 Bielorusko
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje