Kompakt hosting

Z Gaya Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Porovnanie balíčkov KOMPAKT Hostingu

PROFIMAIL MINI KOMPAKT
Všeobecné informácie:
Počet domén (multihosting) 1 1 1
Možnosť navýšenia počtu domén True.png False.png True.png
Možnosť dokúpenia doplnkov False.png False.png True.png
Počet doménových aliasov neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet subdomén neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Prenos dát neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Podpora cronu False.png False.png True.png
Možnosť manažovania služieb cez web administráciu True.png True.png True.png
SMS notifikácia v deň exspirácie služieb True.png False.png True.png
Garantovaná dostupnosť 99% 97% 99%
Prenos súborov:
Diskový priestor pre FTP 0 MB 500 MB 1000 MB
Denné zálohovanie dát uložených na FTP False.png True.png True.png
Počet FTP / FTPS / sftp účtov 0 neobmedzene neobmedzene
WebFTP False.png True.png True.png
Programovacie jazyky:
PHP 5.6 (mod_php, fpm) False.png True.png True.png
PHP 7.0 (fpm) False.png True.png True.png
PHP 7.1 (fpm) False.png True.png True.png
PHP 7.2 (fpm) False.png True.png True.png
Python (WSGI, CGI) False.png True.png True.png
E-mailové služby:
Diskový priestor pre e-maily neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Denné zálohovanie e-mailov True.png True.png True.png
Počet e-mailových schránok neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet e-mailových aliasov neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet e-mailových presmerovaní neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Možnosť prevádzkovať e-maily na externej službe (napr. Gmail) True.png True.png True.png
Doménový kôš True.png True.png True.png
Automatické odpovede True.png True.png True.png
Maximálna veľkosť prílohy 16 MB 16 MB 16 MB
AntiSpam (SpamAssassin) True.png True.png True.png
AntiVírus (ClamAV) True.png True.png True.png
SPF True.png True.png True.png
DKIM True.png True.png True.png
Podpora pre SMTP / SMTPS True.png True.png True.png
Podpora pre POP3 / POP3S True.png True.png True.png
Podpora pre IMAP / IMAPS True.png True.png True.png
WebMail (Horde/IMP) True.png True.png True.png
Databázové služby:
Diskový priestor pre databázy 0 MB neobmedzene neobmedzene
Denné zálohovanie databáz False.png True.png True.png
Podpora pre MySQL False.png True.png True.png
Počet MySQL účtov 0 neobmedzene neobmedzene
Počet MySQL databáz 0 neobmedzene neobmedzene
Vzdialený prístup do MySQL serveru False.png True.png True.png
Podpora pre SQLite False.png True.png True.png
WebMySQL (phpMyAdmin) False.png True.png True.png
Technická podpora:
E-mailová technická podpora True.png True.png True.png
ICQ technická podpora False.png False.png False.png
Telefonická technická podpora True.png False.png True.png
Ostatné služby:
Podpora pre HTTPS (SSL) False.png True.png True.png
SSL certifikát zdarma (Let's Encrypt) False.png True.png True.png
Podpora pre .htaccess False.png True.png True.png
Podpora pre vlastné chybové stránky False.png True.png True.png
Podpora pre mod_rewrite False.png True.png True.png
Prístup k webovým logom False.png True.png True.png
Editácia DNS záznamov False.png True.png True.png
Štatistika prístupov na weby (AwStats) False.png True.png True.png
SSH False.png True.png True.png
SSHFS False.png True.png True.png
git False.png True.png True.png
Technické parametre (pre pokročilých používateľov):
PHP safe_mode Off Off Off
PHP memory_limit Off Off Off
PHP max_execution_time Off Off Off
PHP max_input_time Off Off Off
PHP post_max_size Off Off Off
PHP upload_max_filesize Off Off Off

Manuál k nastaveniu služby Kompakt hosting

Manuál

Postup pri prechode na Kompakt hosting

Naša spoločnosť zabezpečí k dohodnutému termínu prechod všetkých dát (prekopírovanie ftp účtov, prekopírovanie mySQL databáz) a vytvorenie prístupu na portál správy hostingu. Pri prechode sa nekopíruje obsah mailových schránok.

Pred migráciou dát je potrebné dohodnúť:

  1. termín prechodu (deň a hodina)
  2. známe skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť migráciu dát (napr. používanie IMAP mailového klienta, existencia redakčného systému alebo e-shopu na www stránke)

Po migrácií dát je potrebné zo strany klienta zabezpečiť:

  1. zmenu v nastavení mailových klientov, konkrétne zmeniť adresu serverov z mail.gaya.sk na hosting.gaya.sk, smtp.gaya.sk zmeniť na hosting.gaya.sk
  2. zosúladenie prihlasovacích údajov (meno, heslo) podľa dokumentu dodaného pred migráciou
  3. funkčnosť premigrovanej web stránky, konkrétne zmena všetkých odkazov z mysql.gaya.sk na mysql.hosting.gaya.sk a aktualizáciu absolútnych odkazov v súborovom systéme stránky

Doporučené nastavenia služby e-mail pre program kompakt hosting

Nastavenie e-mail klienta - príjem pošty cez POP3

Typ servera / Server Type POP Mail Server
Názov servera / Server name hosting.gaya.sk
Port 995
Používateľské meno / User Name
Zabezpečenie pripojenia / Connection security SSL/TLS
Metóda overenia / Authentication method Normal Password

Nastavenie e-mail klienta - príjem pošty cez IMAP

Typ servera / Server Type IMAP Mail Server
Názov servera / Server name hosting.gaya.sk
Port 993
Používateľské meno / User Name
Zabezpečenie pripojenia / Connection security SSL/TLS
Metóda overenia / Authentication method Normal Password

Nastavenie e-mail klienta - odosielanie pošty cez SMTP

Typ servera / Server Type SMTP Mail Server
Názov servera / Server name hosting.gaya.sk
Port 465
Používateľské meno / User Name
Zabezpečenie pripojenia / Connection security SSL
Metóda overenia / Authentication method Normal Password
Server odchádzajúcej pošty Vyžaduje overenie
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje