Fax to e-mail

Z Gaya Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Služba Gaya Fax to e-mail predstavuje najefektívnejší a najúspornejší spôsob odosielania faxových dokumentov ak je strane prijímateľa používaný tradičný faxový prístroj na prijímanie a odosielanie faxov. Táto služba Vám umožňuje odoslanie faxu priamo z počítača na faxové číslo svojho partnera. Prichádzajúce faxy Vám príjdu priamo do e-mailu, takže s nimi môžete nerušene pracovať, archivovať v digitálnej forme bez nutnosti vytlačenia faxu, spotreby papiera, tlačiarenského tonera alebo obsluhy spojenej s používaním tradičných faxov či multifunkčných zariadení.

Vlastnosti služby

  • Zákazníkovi pridelíme faxové telefónne číslo v tvare 043/32411xx. Toto číslo slúži na prijímanie aj odosielanie faxu.
  • Pre prichádzajúce faxové správy zákazník zadefinuje e-mailové adresy kam budú faxy doručené. Faxy sa môžu doručiť do jednej alebo viacerých e-mailových schránok. Fax môže zákazník prijať všade tam, kde má prístup na Internet. Pomocou web rozhrania sa prihlásite do svojej schránky na adrese: http://fax.vnet.sk

Návod pre odoslanie faxovej správy

Návod na odosielanie faxov

Po prihlásení k webovému portálu http://fax.vnet.sk služby Virtual FAX sa preklikneme na položku Poslať FAX, kde máme zadefinované niektoré základné parametre, ktoré by mal spĺňať dokument, ktorý chceme poslať. Tieto základne parametre sú v tomto návode ešte doplnené o pár vedľajších, ktoré je nutné dodržiavať pre správne a funkčné odosielanie.

Podmienky pre správne faxovanie:

• Pri zadávaní "Faxového čísla príjemcu" je nutné dodržiavať správny formát a to bez nahrádzania prvých dvoch núl znamienkom "+" (správny tvar: "00421") • Ak je pre odosielanie zvolený formát PDF. je nutné ho skonvertovať na správne rozlíšenie, nižšie ako 300 dpi napr. pomocou nejakého online convertora ako je: http://convert.neevia.com/pdfconvert/ • Pri odosielaní je nutné dbať na správnu orientáciu strany, nastavenú na PORTRAIT, čo je zvislá orientácia.

Záložka odchádzajúce faxy:

V tejto záložke je možné sledovať ako prebieha odosielanie faxu. Niekedy sa proces odosielania cyklicky opakuje za sebou a to v prípade, keď je napríklad v určitom momente odosielania druhá strana obsadená, nedostupná, alebo ak bráni niečo iné vo faxovom spojení s klientskou stranou. Pri neúspešnom automatickom odoslaní je nutné zadať požiadavku ešte raz.

Príklad prijatia faxovej správy

  • Váš partner Vám zašle fax štandardným spôsobom na Vaše faxové telefónne číslo. Prijatá faxová správa Vám je doručené e-mailom, ktorý si zadefinujete vo webovom portáli v menu ,,nastavenia".
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje